SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAV DUYURUSU

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulamasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen hükümler dâhilinde ön başvurusu kabul edilenlere, Bakanlığımızın 02.03.2018 tarih ve 25444 sayılı yazısı gereği sözlü sınav yapılacak olup, Sözlü Sınav takvimi İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızın ilan panolarında yayınlanmıştır.

Sözlü Sınav 12 Mart 2018 – 17 Mart 2018 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün 3. Kat Toplantı salonunda yapılacaktır.

İş bu ilan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 14 üncü maddesinin 2 inci bendi gereğince tebliğ yerine geçmekte olup, ayrıca başvuru sahiplerine tebligat yapılmayacaktır.

 
 


Adres : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 Kültür Mahallesi 3815 sokak No: 5 Kepez / ANTALYA
 İletişim : Fatih YILMAZ 0242 243 4475 (158)