257 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınımızın Atama Kurası Gerçekleştirildi

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen  (257) şehit yakını,  gazi ve gazi yakınının atama kurası, 17 Ocak  2018 Çarşamba Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

257 istihdam hakkı sahibinden;

  • 66’sının öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, öğretmen, hemşire, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
  • 108’inin memur unvanlı kadrolara,
  • 80’inin  hizmetli  unvanlı kadrolara,
  • 3  kişinin  ise işçi kadrosuna

atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 156’sı erkek, 101’i kadındır. 

Atama teklifleri E- uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının;

  • 25’i bakanlık ve bağlı kuruluşu,
  • 15’i üniversite,
  • 3’ü kamu iktisadi teşebbüsü,

 olmak üzere toplam sayısı 43’ tür.

İlgililer atama teklif sonuçlarına 17/01/2018 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
Ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına görevlerinde başarılar dileriz.

 

ADI SOYADI ATANDIĞI KURUM UNVANI
 
DİLEK
 
ZÜLFİGAROĞLU
 
BİLİM ,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
ANTALYA
 
MÜHENDİS
 
ERDOĞAN
TUĞŞAD
 
SAĞIR
 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA
 
MEMUR
 
MUHİTTİN
 
KALDIRIM
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ANTALYA
 
ÖĞRETMEN
 
OLGUN
ZAFER
 
SEZEN
 
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANTALYA
 
HEMŞİRE