25.08.2017 TARİHİNDE ATANAN ŞEHİT YAKINI,GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA LİSTESİ

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen  (72) şehit yakını,  gazi ve gazi yakınının atama kurası, 25 Ağustos 2017 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 
 
Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 
 
72 istihdam hakkı sahibinden;

  • 17’sinin öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; fizyoterapist, mühendis, öğretmen, ressam, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
  • 20’sinin memur unvanlı kadrolara,
  • 34’ ünün  hizmetli  unvanlı kadrolara, 
  • 1 kişinin  ise işçi kadrosuna
atama teklifleri gerçekleştirildi.
 
Atananların 50’si erkek, 22’si kadındır.  
 
Atama teklifleri E- uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 
  • 12’si bakanlık ve bağlı kuruluşu,
  • 9’u üniversite,
  • 1’i kamu iktisadi teşebbüsü,
 olmak üzere toplam sayısı 22’ dir.
 
İlgililer atama teklif sonuçlarına  25/08/2017 tarihi saat 15:00 itibariyle http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_WEB/SorguSehitGaziAtama.aspx adresinden ulaşabilirler.
 
İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
                          25..08.2017 TARİHİNDE ATANAN ŞEHİT YAKINI,GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA LİSTESİ
NO    ADI SOYADI                   ATANDIĞI KURUM/İL ÜNVANI
1 Faruk DURAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ANTALYA HİZMETLİ
2 Mahmut ŞİNİK MALİYE BAKANLIĞI / ANTALYA HİZMETLİ