231 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN ATAMA KURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

231 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN ATAMA KURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (231) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK Hanımefendinin teşrifleriyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirildi. Söz konusu atama kurasına çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız da iştirak etti.
 
Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.
 
231  istihdam hakkı sahibinden;
-        54’ünün öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; biyolog, mühendis, psikolog, sosyolog, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
-        80’inin memur unvanlı kadrolara,
-        94’ünün hizmetli unvanlı kadrolara,
-        1’inin büro personeli pozisyonuna,
-        2 kişinin sürekli işçi kadrosuna
atama teklifleri gerçekleştirildi.
 
Atananların 146’sı erkek, 85’i kadındır. 
 
Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların;
- 19’u bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 22’si üniversite,
- 2’si kamu iktisadi teşebbüsü,
- 5’i mahalli idare,
olmak üzere toplam sayısı 48’dir.
 
 
İlgililer atama teklif sonuçlarına www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
 
İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına görevlerinde başarılar dileriz.
 
04 MART 2019 TARİHİNDE İLİMİZDEN ATANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA SONUÇLARI
 

S.NO ADI SOYADI ATANDIĞI KURUM UNVANI
1 KEMAL GÜÇLÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MEMUR
2 MERVE ÇAĞLAR HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HİZMETLİ
3 MUSTAFA MOR DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ
4 EMRE ALKAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEKNİKER
5 ATABERK SAK METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER
6 SELMA ÖNDER GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR
7 MEHMET UYSAL HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HİZMETLİ
8 GÜLBAHAR YUSUF KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI/ÇANKIRI HİZMETLİ