13 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE İLİMİZE ATANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (349) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 
 
            Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 
 
            349 istihdam hakkı sahibinden;
            -           59’unun öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, sosyolog, avukat, diş tabibi, hemşire, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
            -           104’ünün memur unvanlı kadrolara,
            -           181’inin hizmetli unvanlı kadrolara, 
            -           5 kişinin ise işçi kadrosuna
atama teklifleri gerçekleştirildi.
           
            Atananların 207’si erkek, 142’si kadındır.  
 
            Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 
            - 23’ü bakanlık ve bağlı kuruluşu,
            - 16’sı üniversite,
            - 3’ü kamu iktisadi teşebbüsü,
 olmak üzere toplam sayısı 42’dir.
 
İlgililer atama teklif sonuçlarına 13/06/2018 tarihi saat 17.00 itibariyle http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_WEB/SorguSehitGaziAtama.aspx adresinden ulaşabilirler.
İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
 
Ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına görevlerinde başarılar dileriz.
 
13 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE İLİMİZE ATANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA
 

S.NO ADI SOYADI ATANDIĞI KURUM UNVANI
1 Ali KİRLİ ADALET BAKANLIĞI/ANTALYA HİZMETLİ
2 Ural TORUNOĞLU ADALET BAKANLIĞI/ANTALYA HİZMETLİ
3 Burcu KIZILIRMAK TINKA MALİYE BAKANLIĞI/ANTALYA MEMUR
4 Alişan Gökhan UÇAR MALİYE BAKANLIĞI/ANTALYA HİZMETLİ
5 Naciye KORKMAZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI/ANTALYA HİZMETLİ
6 Mehmet AVCI ADALET BAKANLIĞI/ANTALYA HİZMETLİ
7 Gülsel BOZDAĞ MALİYE BAKANLIĞI/ANTALYA HİZMETLİ
8 Serap POLAT GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI/ANTALYA MEMUR
9 İsmet KORKMAZ ADALET BAKANLIĞI/ANTALYA HİZMETLİ
10 Aslıhan ÜZÜM SOSYAL GÜVENLİK BAŞKANLIĞI/ANTALYA MEMUR