Proje Duyurusu

“Çocuk İstismarını Önleme Yaklaşımları Hakkında Bilgiyi Geliştirmek ve Aileleri Güçlendirmek” Projesi Kapsamında Gönüllük İlkesine Dayalı Olarak Planlanan Eğitim Programına Katılım Sağlayacak Adaylara Başvuru Çağrısı
 
Avrupa Birliği Erasmus + Programı 2018 Teklif Çağrısı Dönemi Yetişkin Eğitimi Personel Haraketliliği Projeleri kapsamında “Çocuk İstismarını Önleme Yaklaşımları Hakkında Bilgiyi Geliştirmek ve Aileleri Güçlendirmek” Projemiz destek almaya hak kazanmıştır.
Projemiz, çocuk istismarı konusunda aileleri ve çocukla ilişkisi olan yetişkinleri bilinçlendirmek ve istismar riskini ya da varlığını değerlendirebilecek düzeyde farkındalık/bilinç oluşturma amacıyla hazırlanmıştır. Proje kapsamında, Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Antalya Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyük Düşün Derneği’ nden oluşan 18 kişilik bir grup Innocence in Danger/Almanya kurumunca düzenlenecek2 gün yol + 8 günlük eğitim programına katılacaklardır. Innocence in Danger, çocuklarda cinsel istismara karşı 1999'da Paris'te kurulan uluslararası bir harekettir. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, web uzmanları, avukatlar, psikologlar, çocuk koruma örgütleri ve politikacıları bir araya getirmektedir. 2002 yılından bu yana Almanya şubesi, Innocence in Danger, birçok sürdürülebilir, yenilikçi ve çeşitli önleme ve müdahale projeleri başlatmıştır. Bu projeler farklı yaş gruplarındaki küçükler ile ebeveynleri, öğretmenleri, sosyal hizmet uzmanlarını hedeflemektedir. Katılımcı grup, deneyimli profesyonellerden hem kapsamlı bir eğitim alacak, hem de yerinde incelemeler yapacaktır. Hareketlilik faaliyeti sonrası, eğitimin değerlendirildiği raporlar sunacaklardır.
Proje 18 aylık bir süreyi kapsamaktadır ve Mart 2020’de sona erecektir. Proje kapsamında,  18 katılımcı ile Innocence in Danger ev sahipliğinde 10 günlük bir eğitim ve sosyal etkileşim faaliyeti gerçekleştirilecektir. Eğitim, pasaport, vize ve seyahat sigortası, seyahat ve konaklama rezervasyonları gibi işlemler proje kapsamında karşılanacak ve organize edilecektir. Yine proje kapsamında katılımcılara hareketlilik esnasında kullanmak üzere harcırah verilecektir.
Katılımcı adayları arasında objektif bir seçim yapabilmek ve eşitlik ilkesinden katılımcıların faydalanması için “İzleme ve Değerlendirme Komitesi” oluşturulmuştur. Komite;  Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden iki, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyük Düşün Derneğinden birer kişi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacaktır. Proje kapsamında katılımcılarda bulunması gereken bir takım kriterler İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecektir.
KATILIMCILARIN YURTDIŞI FAALİYET PROGRAMI
1. Gün: Seyahat ve Berlin'e varış, yerleşme, Ev sahibi kuruluş yetkilileri ile tanışma, şehrin ve kurumun tanıtımı, eğitim programının içeriği hakkında katılımcıların detaylı olarak bilgilendirilmesi ve karşılıklı beklentilerin tartışılması, Çocuk Cinsel İstismarı konusunda tanımlar eğitiminin alınması
2. Gün: (Yaygınlık) Cinsel istismar ne derece yaygın, Suç istatistikleri, İnternet üzerinden çocuğa cinsel istismar ve Pedofili konularında eğitim alınması,
3. Gün: Suçlar, Stratejiler ve Suçlular  konularında eğitim alınması,
4. Gün: Dijital medya yoluyla cinsel şiddet konusunda eğitim alınması ve kurum ziyareti,
5. Gün: Kurbanlar ve psiko-dinamikleri ile Sosyal Çevre-Çevrenin Dinamikleri konularında eğitim alınması,
6. Gün: Koruma Yöntemleri konusunda eğitim alınması ve pratik uygulamaların görülmesi ve Tamamlayıcı Tedavi konusunda eğitim alınması ve pratik uygulamaların görülmesi,
7. Gün: Eğitimin değerlendirilmesi (Katılımcıların değerlendirme sınavlarının yapılması), sertifikaların dağıtımı ve vedalaşma,
8. Gün: Otelden ayrılış ve yurda dönüş.
KATILIMCI KRİTERLERİ
Toplam da, 18 asil 5 yedek olmak üzere 23 katılımcı seçilecektir. Poje kapsamında 18 kişi eğitime katılacaktır. Katılımcıların 8'i Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan sosyal hizmet uzmanlarını, psikologları ve konuyla ilgili deneyimli ya da eğitim almış personeli kapsamaktadır. Projenin belirlenmesi, hazırlanması ve kabulü aşamalarında fiilen çalışan, katkı ve katılımda bulunan personelin CV’ lerine ayrıca eklemeleri gerekmektedir. 
Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen 5 öğretmen hareketliliğe katılacak olup bunlardan ikisi rehberlik, biri ilkokul, biri ortaokul ve bir tanesi de okul öncesi öğretmenini kapsamaktadır.  Projenin belirlenmesi, hazırlanması ve kabulü aşamalarında fiilen çalışan, katkı ve katılımda bulunan personelin CV’ lerine ayrıca eklemeleri gerekmektedir. 
Büyük Düşün Derneği’nden psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sağlık çalışanlarından oluşan 5 kişi hareketliliğe katılacak olup katılımcıların derneğin yürüttüğü ya da ortak olduğu projelerinin yazımında, koordinasyonunda ve yürütülmesinde aktif görev almış kişilerden oluşması ve dernek üyesi olması gerekmektedir.
Başvuran adaylardan istenecek belgeler:

 • Özgeçmiş (CV),
 • Mezuniyet belgesi,
 • Başvuru formu,
 • Katılımcı gönderecek kurumlarda çalışanların göreve başlama tarihini ve çalıştığı birimi belirten kurum onaylı belge,
 • Yabancı dil biliyorsa seviyesini gösterir belge (KPDS, YDS belgesi, yabancı dil kursuna katılım belgesi, vb.)
 • Motivasyon mektubu (motivasyon mektubunda adayı tanıtıcı temel bilgilerin yanı sıra aşağıdaki soruların yanıtları da yer alacaktır).
1. Niçin Yetişkin Eğitimi Hareketlilik Projesi için uygun bir adaysınız? Proje ile neler öğrenmeyi umut ediyorsunuz? 
2. İş veya özel yaşamınızda karşılaştığınız bir problemi belirterek problemi nasıl çözdüğünüzü ifade edin?
3. Kendi kültürünüzü nasıl paylaşırsınız?
4. Eğer kabul edilirseniz ve yerleştirmeyi başarı ile tamamlarsanız 3 yıl içerisinde bireysel ve mesleki olarak yaşamınızda ne gibi değişiklikler olacağını düşünüyorsunuz?
 
 1. Başvuru evrakları en geç 08.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne bağlı Çocuk Evleri Müdürlüğü’ nde görevli Kuruluş Müdür Yardımcısı Özcan NAS’ a posta yoluyla (Kültür Mah. 3815 sk. No:5 Kepez/ANTALYA) veya ozcannas@aile.gov.tr adresine (başvuru evraklarının tamamının taranıp,) mail yoluyla gönderilecek ya da elden teslim edilecektir.
 
ADAY DEĞERLENDİRME
Ön elemeyi geçen adaylar 12.10.2018 tarihinde saat 14:00’te mülakata çağırılacaklardır. İzleme ve Değerlendirme Komitesi başvuranların özgeçmişlerini de inceleyerek kurumun ihtiyaçları ve projenin amacı doğrultusunda asgari kriterleri taşıyan kişileri belirleyecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınan puanların aynı olması durumunda kadınlara, engellilere, işe başlama tarihleri göz önüne alınarak meslekte yeni olanlara ve daha önce benzer bir eğitime katılmamış olanlara öncelik tanınacaktır. Seçim sonucunda 18 asil, 5 yedek katılımcı seçilecektir. Yedek üyeler asil üyelerin vazgeçmesi, vize işlemlerinde sorun olabileceği öngörüsü ile seçilecektir.
Yapılacak mülakatta aşağıdaki değişkenler kapsamında puanlama yapılacaktır:
Katılımcılar için kriterler:
 • Lisans Not Ortalaması (%5),
 • Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi (%15),
 • Temsil Yetenekleri (%10),
 • Daha Önce Bu alanda yaptığı çalışmalar/eğitimler (%30)
 • Gözlemleme kabiliyeti (%10),
 • AB Projeleri hazırlamaya istekli olma (%30)

Her proje ortağının yöneticilerinden oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komitesi ve başvuran kurum ve proje ortaklarının Proje ekipleri; belirlenen şartlarda seçilen katılımcılarımıza pedagojik hazırlık kapsamında; projemizin  genel ve özel amaçları doğrultusunda yapılacak faaliyetler ve eğitim içeriği ile ilgili bilgilendirme eğitimi vereceklerdir. Bu amaçla katılımcılar için bir oryantasyon toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantıyla katılımcılar onlardan neler beklendiğini açıkça anlayacaklardır. Katılımcılar aynı zamanda hangi davranış standartlarının beklendiği ve kurallara neden uyulması gerektiğini de anlayacaktır. Katılımcılara olası tehlikelerden ve kendi güvenliğini ve başkalarını korumak için nasıl davranacakları hakkında da bilgiler verilecektir.
Aşağıdaki bilgiler ayrıca katılımcılara sunulacaktır:
- Eğitimin amaç ve hedefleri
- Ziyaret edilecek yer hakkında arka plan bilgileri;
- İhtiyaç duyacakları temel İngilizce kelimeler;
- Almanya'nın kültürü
- Spesifik tehlikelerden kaçınmak ve neden kurallara uymaları gerektiği;
- Güvenlik tedbirleri
- Acil irtibat numaraları
- Hastalık durumunda nerelere başvurulması gerektiği.
 
Ayrıca, gerektiğinde katılımcılara vize almak için gerekli destek sağlanacaktır. Tüm katılımcılar, eğitim faaliyetleri sırasında sağlık sigortasına sahip olacaklardır. Katılımcıların uçuş takvimi ve otel rezervasyonu yapılacaktır. Eğitime gidilecek kurumun hem adres hem de telefon numarası ve otel adres ve irtibat bilgileri katılımcılara verilecektir. Bütün bu faaliyetlerin yerine getirilmesinde proje yerel ortaklarımız proje koordinatörüne destek verecektir. Almanya'daki konaklama, ulaşım vb. konular netlik kazandıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Almanya konsolosluğu ile iletişime geçerek alınan destekle, katılımcıların kültürel hazırlık kapsamında Alman kültürüne uyumsuzluk yaşamamaları açısından CD, görsel eğitim araçları hazırlanarak katılımcılara kültürel hazırlık eğitimi verilecektir. Katılımcılarımıza ev sahibi ortağın web sitesi adresi verilerek,  önceden bilgilenmelerine de katkı sağlanacaktır. Proje izleme değerlendirme komisyonu, proje ekibi ve katılımcıların hazır bulunduğu bir toplantıda, ev sahibi ortak ile telekonferans yolu ile toplantı yapılacak ve katılımcıların hazırlığı ile ilgili gereklilikler öğrenilecektir. Almanya'da oluşabilecek herhangi bir sorunda (sağlık, yasal vb.) ev sahibi ortak sorunları çözecektir. Ev sahibi ortak ile bu konuların ayrıntılı bir biçimde belirtildiği bir sözleşme yapılacaktır.
 
KATILIMCILARIN PROJE SONUCUNDA ELDE EDECEKLERİ KAZANIMLAR, HAK VE SORUMLULUKLAR
AB ülkelerindeki çocuk istismarının önlenmesi ve ailelerin bilinçlendirmesine yönelik yapılan çalışmaların ve uygulamaların yerinde gözlenmesi, bilgi alış verişinde bulunulması  amacıyla gerçekleştirilecek olan hareketlilik, katılımcılarımızın mesleki vizyonlarına önemli katkı sağlayacaktır. Hareketlilik sayesinde katılımcılarımız;
1- Çocuklara yönelik cinsel istismar başta olmak üzere her türlü istismarın önlenmesi ve ailelerin eğitilmesine yönelik yenilikçi uygulamalar ve medotolojilerin geliştirilmesi yönündeki bireysel kapasitelerini arttıracak,
2- Çocuk istismarı ile ilgili tanımlayıcı bilgileri kavrayabilecek, ayrıca aileleri güçlendirecek ve aile için istismar ve ihmal riskini azaltacak kişisel, ailesel ve çevresel faktörler üzerinde yapılan çalışmalar hakkında yeni bilgiler öğrenecek,
3- Çocuk cinsel istismarı önlemenin önemi konusunda farkındalıkları artacak,
4- Çocuklara, kendilerini cinsel istismara karşı nasıl koruyacaklarını öğretme yöntemlerini öğrenecek,
5- İstismar durumlarında Avrupa'da yardım alınabilecek kurumların işleyişleri hakkında bilgilerini artıracak ve bu iyi uygulamaların ülkemize transferini sağlayacak,
6- Plan ve programa dayalı bir eğitim müfredatının geliştirilmesi kültürünü öğrenecek,
7- Kurumsal gelişme ile kapasitenin geliştirilmesine doğrudan destek sağlayacaklarından, ilimizde etkin ve verimli bir organizasyon için kapasite gelişiminin tamamlanmasına, alanlarında uzman kişilerin yetişmesine hizmet edecekler böylece iş tatminini ve çalışma hayatındaki motivasyonları artacak,
8- Yurtdışında kaldıkları sürece edinecekleri tecrübeler yabancı dil becerilerine katkı sağlayacak, mevcut dil yeterliliklerinin geliştirilmesine ve yeni iletişim becerileri kazanmalarına yardımcı olacak,
9-   Başarılı aile destek aktiviteleri ve çocuk istismarını önleme programları hakkında  Avrupa'daki uygulamaları öğrenme fırsatı elde edecek,
10- Avrupa kültürünü tanıma ve Türk kültürünü tanıtma fırsatı bulabilecek, dostluk ve arkadaşlık bağları kurarak kültürlerarası etkileşime hizmet edecek,
11- Ev sahibi kuruluştaki uzmanlar Türk meslektaşları hakkında fikirler edineceklerinden her iki ülkenin kültürlerini birbirine aktarma fırsatı olacak ve böylece kültürel ve mesleki paylaşım arttırılmış olacaktır.
Katılımcılar yurtdışında bulunduğu sürede edindikleri teknik bilgi, mesleki beceri ve almış oldukları eğitim modülleri konusunda ev sahibi kurum tarafından "Europass Hareketlilik Belgesi" verilecektir. Söz konusu belge ile katılımcılarımız tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlerin başlangıç-bitiş tarihleri belirtilerek ev sahibi kuruluşun üst düzey iki yetkilisi tarafından imzalanacaktır.  Katılımcılarımızın yurda dönüşlerinde ise kendilerine ayrıca Antalya Valiliği tarafından imzalanan, alınan eğitimin konusu ve süresini de belirten bir sertifika verilecektir. Eğitim sonrasında elde edilen söz konusu belgeler katılımcılarımızın iş hayatlarında gerek kişisel becerileri gerekse mesleki becerilerini gösteren bir belge niteliğinde olacağı için meslek hayatlarında kendilerine önemli bir referans kaynağı oluşturacaktır. Bu belgeler katılımcılarımızın beceri ve yeteneklerinin açıkça anlaşılabilir olmasını sağlayacak, edindikleri bilgi ve tecrübelerin  daha görünür hale getirerek hareketlilik faaliyetlerinin özellikle bilgi, beceri ve yetenek açısından kişilere neler kazandırdıklarını göstermeye yardımcı olacak, Avrupa’daki hareketlilik faaliyetlerinin şeffaflığını ve görünürlüğünü sağlayarak yurtdışında kazanılan deneyimlerin tanınmasını teşvik edecektir.
KATILIMCILARA DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Değerlendirme sonuçları 15/10/2018 tarihinde Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinden(www.antalya.aile.gov.tr) duyurulacak olmakla birlikte, aday başvuru formunda belirtilen iletişim bilgilerinden adaya ayrıca bilgi verilecektir.

Başvuru Formu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sami TAMER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (Projelerden Sorumlu İl Müdür Yardımcı)