ENGELLİLER ETKİNLİKLERİ

10 - 16 MAYIS 2018 ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ
10 - 16 MAYIS 2018 ENGELLİLER HAFTASI PROGRAMI

10 - 16 MAYIS 2018 ENGELLİLER HAFTASI PROGRAMI
2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ TÜM TÜRKİYE İLE EŞ ZAMANLI OLARAK ANTALYA İLİMİZDE DE COŞKUYLA KUTLANDI.

2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ TÜM TÜRKİYE İLE EŞ ZAMANLI OLARAK ANTALYA İLİMİZDE DE COŞKUYLA KUTLANDI.

OTİZMİ TANIYALIM

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR ?
Çocuğunuzda aynı yaştaki diğer çocukların davranışlarından farklı davranışlar gözlüyorsanız kaygılanabilirsiniz. Bu davranışların otizm belirtisi olabileceğini düşünüyorsanız otizmin ne olduğunu, sizi ve ailenizi ne şekilde etkileyeceğini bilmek isteyebilirsiniz.

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılmaktadır. Bu metinde otizm spektrum bozukluğu için kullanım kolaylığı nedeniyle zaman zaman otizm terimi kullanılmıştır.
 
Otizm farklı mekanizmalar ve nedenlere bağlı olarak özellikle sosyal iletişimde ve ilişkilerde sorunlarla karakterize bir bozukluktur. Bu hastalığın yelpazesi çok geniştir. Hafif formlarından bir hastalık gibi söz etmek pek doğru olmaz. Çünkü pek çok yaratıcı ve teknik zekaya ya da sanatsal dehaya sahip kişide otizm belirtilerinin bazıları mevcuttur. Önemli olan kişinin ve yakın çevresinin yaşamını hangi derecede bozduğunu, engellediğini ifade eden klinik sınırdır. Öz bakım becerileri, dil gelişimi, bağımsız bir yaşam sürme, bir iş edinebilme kapasitesine sahip olup olmadığı önemlidir. Burada zeka düzeyinin iyi olması ve yeterli dilsel iletişimin varlığı önemlidir. Otizm her bireyde oldukça farklı profillerle seyreder. Ama çekirdek belirtileri aynıdır.

EN ERKEN 8 AYLIKKEN ANLAŞILIYOR
Otizm en erken 8 aylıkken bulgu verir. 18 aylıkken testlerle tarama yapıldığında sonuç alınır. Güvenilir bir klinik tanı için 3 yaşı bitirmesi beklenmelidir. Göz teması, seslenildiğinde dönüp bakması ve işaret etmesi normal gelişim açısından önemlidir. Belirtileri otizmle karışan hastalıklar vardır. Özellikle dil sorunlarının bazı formları örtüşür.

SİZİN HATANIZ DEĞİL!
Otizm spektrum bozukluğunun nedeni nedir?
Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.
Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.
 
OTİZMİ TETİKLEYEN NEDENLER NELER?
Otizmin ortaya çıkmasının çok nedeni vardır. Sayısız genin birbiriyle ve çeşitli çevresel etkenlerle etkileşimi buna neden olur. Otizmin bazı formları sonradan ortaya çıkıyor. Ama bu durumda dahi olayın temel nedeni genetiktir. Sadece bazı kişilerde genetik saat farklıdır ya da bardağı taşıracak çevresel etkiler gerekmektedir.

OTİZM TEDAVİSİNDE HANGİ NOKTADAYIZ?
Bardağın hangi tarafına baktığınıza göre değişir. Radikal bir tedavisi yok. Olguların yüzde 20’si kendiliğinden ya da kısmi destekle düzelme şansına sahiptir. Yüzde 50 kadarı bağımsız yaşam kurma açsından şanssızlar. Deneysel tedavi şekilleri var; otizm tek bir hastalık olmadığı için farklı tedaviler geçerli olacaktır. Eğitsel ve davranışçı yaklaşımlar daha çok pratik yaşama uyumu artırmakta otizmin belirtilerinin şiddetini değiştirmektedir. Kök hücre son zamanlarda güncellik kazanan terapilerden biri olacak gibi.
 
İLK 3 YIL ÖNEMLİ
Bazı görüşlere göre otizm sinir hücreleri arasında yaygın anormal bağlantı kuruluşuna bağlıdır. Bu durum beynin hızla geliştiği ve bağlantılarının gerçekleştiği ilk 3 yılda önem taşır. Eğitsel ya da biyolojik yöntemlerle bu dönemde müdahale olursa daha başarılı olunacaktır.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ!
Otizm, günümüzde rastlanan en yaygın nörolojik bozukluktur ve Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control Prevention)'nin verilerine göre 2006 yılında Her 150 çocuktan 1’inde otizm görülürken, 2012 yılında Her 88 çocuktan 1’inde otizm görülmüştür. 2014 yılında verilen son bilgiye göre de, her 68 çocuktan 1’inde otizm görülmektedir.
Otizm tüm ırklarda, etnik gruplarda ya da sosyal statüsü farklı gruplarda görülebileceği, ailenin gelir durumu, yaşam biçimi ve eğitim düzeyi ile otizm spektrum bozukluğu arasında bir bağ olmadığı vurgulanmaktadır.
 
Cinsiyetle ilişkili olarak farklı görülme sıklığı bilgileri bulunmasına rağmen, ortak görüş, erkeklerde kızlardan daha fazla görüldüğüdür.
Otizm tanısı alan çocukların çoğunda değişik derecelerde öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği de görülebilir.
 
Otizm, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda adı çok sık duyulan bir özel eğitim kategorisidir. Otizm terimi, zaman içinde yerini, otizm spektrum bozuklukları (ASD - autism spectrum disorders) terimine bırakmıştır. Otizm spektrum bozukluğu kavramı ile ilişkili belli başlı olgular şöyle sıralanabilir;
  • Otizm spektrum bozukluğunun nörolojik nedenlerden kaynaklandığı sanılmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin önemli bir bölümünde (yaklaşık %35), beyindeki anormal elektrik hareketlerine bağlı olarak; nöbet, istemsiz hareketler, bilinç yitimi vb. nörolojik sorunlar da görülebilir
  • Otizm spektrum bozukluğu bir ruh hastalığı değildir; ancak, belirtileri bazı ruh hastalıklarını çağrıştırabilir.
  • Yapılan bilimsel araştırmalar, otizm spektrum bozukluğunun çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin sosyo-ekonomik özellikleriyle ilişkisi olmadığını göstermiştir.
  • Otizm spektrum bozukluğunun kalıtsal olabileceği yönünde bulgular vardır; ancak, buna yol açan gen ya da genler henüz bulunmuş değildir.
  • Önceki yıllarda otizm spektrum bozukluğunun görülme oranının 500'de bir olduğu kabul edilirken, son verilere göre, otizm spektrum bozukluğunun yaklaşık her 68 çocuktan birini etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca, erkeklerdeki yaygınlığı kızlardan 4,3 kat fazladır.
  • Sanıldığının aksine, otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin çoğunda, farklı düzeylerde zeka geriliği görülür. Ayrıca, zeka testlerinde, belli alanlar, diğer alanlara kıyasla çok daha geri çıkabilir.
  • Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin pek azında (yaklaşık %10), çok güçlü bellek, müzik yeteneği vb. üstün özelliklere rastlanır.

Amerikan Psikiyatri Birliği'nin yayımladığı kılavuza(DSM-V’e) göre Otizm, “Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk” olarak adlandırılıp, iki alandaki yetersizlikle kendini göstermektedir (APA, 2013)
 
1) Toplumsal İletişim ve Etkileşimde Güçlükler
·         İlişki kurma ve sürdürmede zorlanma
·         Göz kontağı kuramama
·         Duyguları ifade edememe
·         Etkileşim başlatma ve sürdürmede zorlanma
 
2) Sınırlı-Yineleyici Davranış Örüntüler (Tekrarlayıcı Davranışlar)
·         Basmakalıp ve tekrarlayıcı motor hareketler
·         Aynılıkta ısrar, rutine sıkı bağlılık
·         Sınırlı ve yoğun ilgi alanı
·         Duyusal az veya çok uyarılma
 
AİLELERE ÖNERİLER…
Ailelerde bağımsız bir yaşam sürüp süremeyeceği kaygısı var. Bazı çocuklarda davranış sorunları çok ve bu nedenle baş etmek zor oluyor. Önerilerden biri zıt gibi gözüken iki tavrı bir araya getirmek. Bir yanda olayı anlayıp, kabullenmek ki bu çocuğun daha iyi anlaşılmasına ve kendisini daha rahat hissetmesine yol açar, diğeri ise mücadeleyi bırakmadan ve ümidi yitirmeden karamsarlığa kapılmadan mücadeleye devam etmek ve daha iyi olacağına dair inancı korumak.
 
ETKİNLİK RESİMLERİ
                
                     
ETKİNLİK SPOT VİDEO