DOĞUM YARDIMI

LÜTFEN SAYFALAR YÜKLEMESİ BİTİNCEYE KADAR BEKLEYİNİZ
(24.11.2016)     Doğum Yardımına İlişkin Uygulama Kılavuzu  


DOĞUM YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA KLAVUZUNU EKRANDA GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞUM YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA KLAVUZU TÜM DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
 
DOĞUM YARDIMI AÇIKLAMALAR

DYS GÖREVLİ SİSTEME GİRİŞ

Doğum Yardımı için başvuru yapan hak sahiplerine doğum yardımı'nın PTT şubelerine aktarım işlemleri her dönem için ayrı ayrı devam etmektedir.
Her ay'a ait ödemeler takip eden ayın 20 si itibariyle ödenmeye başlanmaktadır.
Listede isimleri olmayan vatandaşlar başvuru belgelerinde bilgi eksiği olduğundan veya teknik bir nedenden dolayı girişi yapılmayanlardır. 
Biz size ulaşmadıysak  verdiğiniz iletişim nosunda sorun olduğundan dolayıdır. 
Lütfen bilgi almak için İl Müdürlüğümüze bağlı başvuru merkezlerimize müracaat ediniz.
15.05.2015 tarihinden itibaren doğan çocuklara Doğum Yardımı ödemesi ile ilgili uygulama doğrultusunda Dilekçe Örneği ve açıklamalar.
ÖNEMLİ NOT: 
1-  Anne veya Babanın biri veya herikisi de kamu işçisiyse mutlaka kendi kurumuna ilgili haneyi onaylatacak. Kendi kurumunda herhangi bir doğum yardımı almıyorsa dahi bu haneye 0 yazdırıp onaylattıracaktır.
2- Başvuru sahibi anne olmak zorundadır. Anne yabancı uyruklu veya başvuru yapamayacak durumdaysa Anne adına Baba başvuruyu yapabilir.
Kamu işçisi kimdir? 
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ilgili mevzuatı uyarınca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca işçi olarak geçici ya da sürekli işçi kadrolarında istihdam edilenlerdir. İşçinin bireysel ya da toplu sözleşmesinin bir tarafının kamu kurum ve kuruluşu olması gerektiğinden hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel (taşeron işçi) kamu işçisi olarak nitelendirilmemektedir. 

Mavi Kart Sahibi Kimdir?
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belgeye sahip kişilerdir.


*BAŞVURU NEREYE?:
Doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar bugünden itibaren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri adına  aşağıda adres bilgisi yazılı birime ve yurt dışındaki konsolosluklara başvurabilecek. Kamuda çalışanlar başvurularını  kurumlarına yapacak, bu kurumlar resmi yazıyla formları ilgili birime gönderecek.
 
Antalya İli için  Doğum Yardımı Sistem Merkezleri;

KEPEZ SOSYAL HİZMET MERKEZİ                                                   

KÜLTÜR MAH.DUMLUPINAR BULV.NO:92 KEPEZ-ANTALYA
Tel/Fax : 0 (242) 244 23 53 - 0242 248 69 95      
 
ALANYA SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ            

Hacet Mh.Eşref Kahvecioğlu Caddesi No:54 Alanya/ANTALYA   
Tel: 0242 511 31 66   Fax : 0242 512 84 60


Antalya İli için  Doğum Yardımı Başvuru yerleri
1- 
Herhangi bir resmi kurumda çalışmayanlar yukarıdaki Sistem Merkezlerine, Kaymakamlıklara bizzat başvurabilir veya kargo ya da posta yoluyla da formlarını gönderebilirler.
2- Herhangi bir resmi kurumda çalışan kadrolu/Hizmet alımı memur/işçi tüm personelin başvuru formları çalıştığı kurum aracılığıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gönderilecektir.

Karar Sayısı : 2015/7695
Doğum Yardımı Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması;


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 5/5/2015 tarihli ve 69859 sayılı yazısı üzerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
1- Doğum yardımından yararlanmak isteyen memurlar, kendi kurumlarına başvuracak.
2- Doğum yardımında, doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun tespitinde, 15 Mayıs'tan önceki doğumlar da sayılacak.


RESMİ AÇIKLAMA

Doğum Yardımı Hakkında Bilgilendirme

"Doğum Yardımı" programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu hükme göre Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.

Doğum yardımı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir:

Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015 tarihinde başlayacaktır.

Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır.

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara yapılacaktır.
Başvurular şahsen, iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalandırılacaktır.
Detaylı bilgi, ücretsiz bilgi hattı olan 144 ve 183 nolu telefon numaralarından ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilir.

Kamuoyunda ''Torba Kanun'' olarak bilinen ve içeriğinde pek çok yeni düzenlemeyi bulunduran ''Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa'', 7 Nisan 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Kanunla ''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi''ne yeni bir madde eklenerek ''doğum yardımı'' uygulaması yasalaşmıştı.
Kanunda bildirilen tarihe göre ''doğum yardımı'' uygulaması,yürürlüğe giriyor.
Çocuğu olan ailelere yönelik ilk kez gerçekleşecek 'doğum yardımı' uygulaması hayata geçti. Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında çocuk sahibi olan Türk vatandaşlarına verilecek.

* NE KADAR ÖDENECEK?:
Kanun kapsamında ailelere canlı doğan çocuk ailede birinci çocuk ise 300 TLikinci çocuk ise 400 TLüçüncü ve sonraki çocuklar ise her biri için 600 TL tutarında doğum yardımı yapılacak. Sıralama hesabında 15.05.2015 tarihinden önce doğan çocuklar belirleyici olacaktır.


* NASIL ALINACAK?:
15 Mayıs 2015'ten itibaren doğan her çocuk için bir defa verilecek olan doğum yardımı parası,  PTT şubelerinden kişinin T.C. kimlik numarasını belirtmesiyle alınabilecek. İlk ödeme Haziran'da yapıldı.

* KİM ALACAK :
Doğum yardımı 'annenin sağ' ve 'Türk vatandaşı' olması durumunda anneye yapılacak. Yardım zorunlu hallerde bakanlığın izniyle babaya da ödenebilecek.

* ÖNCEKİ ÇOCUKLARA BAKILACAK MI?:
Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015'te ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilecek ancak çocuk sırasının tespitinde, 15 Mayıs 2015'ten önce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dahil edilecek.

* KESİNTİ VAR MI?:
Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

* SÖZLEŞMEDE VARSA NE OLACAK?:
Yasada, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlarla ilgili de düzenleme yer alıyor. Buna göre, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenecek.


ÖRNEK 1
Anne: Türk vatandaşı, kamu işçisi, toplu sözleşme gereği 120-TL doğum yardımı alabilecek.
Baba: Türk vatandaşı, kamu işçisi, bireysel sözleşme gereği 190-TL doğum yardımı alabilecek.
15.05.2015 tarihinden önce doğmuş çocukları yok.
18.05.2015’te bir çocukları oldu.
Doğum yardımına başvuru yaptıklarında, anne ve babanın ikisinin de kamu işçisi olarak toplu/bireysel sözleşme gereği alacakları 310-TL’ye ilişkin bilginin DYS’ye girilmesini müteakip, söz konusu tutarın birinci çocuk için alınabilecek 300-TL’den fazla olması nedeniyle DYS tarafından ödeme oluşturulmaz.


ÖRNEK 2
Anne: Türk vatandaşı, çalışmıyor.
Baba: Türk vatandaşı, hizmet alımı yoluyla Akdeniz Üniversitesinde temizlik personeli.
Yaşadıkları şehir: Antalya
15.05.2015 tarihinden önce doğmuş iki çocukları var.
19.05.2015’te bir çocukları daha oldu.
Baba, çalıştığı şirketten doğum yardımı olarak 1.000-TL aldı.

Anne ve baba ikisi de Türk vatandaşı ve sağ olmaları nedeniyle başvuru anne adına baba tarafından başvuru dilekçesi ile çalıştığı kurum olan Üniversitenin ilgili birimine yapılır.

Kişi hizmet alımı yoluyla çalıştığından kamu işçisi statüsünde olmayıp özel sektör işçisi sayılmaktadır. Çalıştığı şirket ile yaptığı sözleşme gereği şirketinden 1.000-TL doğum yardımı almış olmasına rağmen kamu işçisi olmadığından başvuru dilekçesinin ilgili kısımlarının onaylatılmasına gerek olmaksızın üniversitenin ilgili birimi başvuru dilekçesini en geç bir hafta içerisinde kurye, iadeli taahhütlü posta veya kargo gibi en hızlı ulaşım araçlarını kullanarak Antalya İl Müdürlüğüne gönderir.

Başvuru dilekçesinde yer alan bilgilerin tam olması durumunda il müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel tarafından bu bilgiler DYS’ye girilir. DYS tarafından annenin nüfus kayıt örneğinde yer alan 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş iki çocuk sıralamaya dâhil edilerek 19.05.2015 tarihinde doğan çocuğun aile kütüğüne kayıt sırası esas alınarak üçüncü çocuk olarak ödemesi hesaplanır. Özel sektör işçileri için herhangi bir kısıtlama olmadığından baba sözleşmesi gereği 1.000-TL ödeme almış olmasına rağmen üçüncü çocuk için 600 TL’lik ödeme DYS tarafından oluşturulur. Ödeme anneye yapılır.


* HAKSIZ ÖDEMEDE NE YAPILACAK?:
Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye göre hesaplanacak faiz ile iade edilmesi istenecek. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde yasal yollarla takip ve tahsil edilecek.

PARAYI 2 BAKANLIK ARTIRACAK
Doğum yardımı kapsamında birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL ödenecek. Ancak bu tutarlar hep aynı kalmayacak. İlerleyen zamanlarda artırılacak. Yasaya göre, bu tutarları artırmaya Aile ve Sosyal Politikalar ve Maliye Bakanlığı birlikte karar verecek. Doğum yardımı ödemeleri, Aile Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Ödemede 'Kimlik Paylaşım Sisteminde' yer alan nüfus kayıtları esas alınacak.
Doğum yardımı almak isteyen vatandaşların başvuruları 15 Mayıs' 2015 itibaren 
 aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve yurt dışında konsolosluklara yapılmaktadır. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler ise başvurularını ilgili kurumlarına yapacak.
Doğum yardımı ''annenin sağ'' ve ''Türk vatandaşı'' olması durumunda anneye yapılacak. Bu yardım Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek.
Ödemede ''Kimlik Paylaşım Sisteminde'' yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.
Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilecek ancak ödemeye esas çocuk sırasının tespitinde, 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dahil edilecek.
Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

Öte yandan, doğum yardımı almak isteyen vatandaşlar başvuru dilekçesiyle, ''Hakkında gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını, beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu, gerçek dışı beyanda bulunması veya düzenlenen belgelerin gerçeğe uymaması nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet vermesi halinde, yersiz ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte alınan ödemeyi bir ay içinde iade etmeyi, gerçek dışı beyanda bulunması veya düzenlenen belgelerin gerçeğe uymaması durumunda hakkında TCK'nın ilgili maddeleri doğrultusunda suç duyurusunda bulunulmasını'' kabul ve taahhüt ettiğini belirtiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, 15 Mayıs'tan itibaren başvuruları alınan ''doğum yardımı'' ile ilgili hizmetlerin, hızlı ve etkin olarak sürdürülmesi için tüm kuruluşların gerekli desteği sağlaması gerektiği talimatını verdi.


BAŞVURU FORMU VE DETAYLI AÇIKLAMA BİLGİSİ DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DOĞUM YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
DOĞUM YARDIMI TÜM AYLAR OCAK AĞUSTOS 2016