ANTALYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARININ BANKA PROMOSYONU (2019-2020-2021) İHALE İLANI

ANTALYA AİLE, ÇALIŞMA ve SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
 VE BAĞLI KURULUŞLARININ
BANKA PROMOSYONU (2019-2020-2021) İHALE İLANI
 
            Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında çalışan personellerin aylık ve ücret ödemelerinin (maaş, ek ders, ikramiye, fazla mesai, sosyal haklar, özlük vb) banka aracılığı ile ödenmesine ait banka tarafından verilecek olan promosyon ihalesi yapılacaktır.

  1. İhalenin Yapılacağı;
Tarih : 08/11/ 2018
Saat : 14.00
Yer : İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
Adres : Kültür mahallesi 3815 Sokak No: 5 KEPEZ/ANTALYA
2- İhaleye Kimler Katılabilir;
            İhaleye Kamu ve Özel sektöre ait olan (Katılım Bankaları Dahil) Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde toplamda en az 5 şubesi ve en az 20 ATM makinesi olan ve İdarece onaylı ihale dokümanını alan bankalar katılabilir.
3- İhaleye Katılmak İsteyenlerin Sunacakları Belgeler;
3.1 Bankaca İmzalanan Şartname (Örneği Ektedir)
3.2 Teklif Mektubu(Örneği Ektedir)
3.3 Temsile İlişkin Banka Yetkilisi Mektubu(Örneği Ektedir)
4- Tekliflerin Verilmesi;
4.1- Şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan teklif mektubu ile istenilen diğer belgeler ihalenin yapılacağı tarih, saat ve yerde İhale Komisyonu Başkanlığına kapalı zarf içinde teslim edilecektir.
4.2- Posta ile verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- Şartnamenin Temini İle İhale İşlemleri Hakkında İrtibat Sağlanacak Kişi;
Adı ve Soyadı                        : Filiz TERKANLIOĞLU
Görev Unvanı                        : İl Müdür Yardımcısı
Telefon No                             : (0242) 243 44 75 - 121
Faks No                                 : (0242) 243 44 77
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ANTALYA AİLE, ÇALIŞMA ve SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
BANKA PROMOSYON KOMİSYONU
 
 
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU
 
BAŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN İl Müdür V.
ÜYE Eşref Edip EKMEN İl Müdür Yardımcısı
ÜYE Halil ATİK İl Müdür Yardımcısı
ÜYE Sami TAMER İl Müdür Yardımcısı V.
ÜYE Filiz TERKANLIOĞLU İl Müdürlüğü Satın Alma Sorumlusu
ÜYE Ümit SAĞIR – Sağlık Sen Memur Sendikaları Genel Yetkilisi
ÜYE Alperen EREN – Öz Sağlık İş İşçi Sendikaları Genel Yetkilisi
Yedek ÜYE Talip TÜRKCAN İl Müdür Yardımcısı