276 Şehit yakını, Gazi ve Gazi Yakınımızın Atama Kurası Gerçekleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (276) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet KOCA’nın katılımlarıyla, Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 
 
         Atama kurasına Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet KOCA, Devlet Personel Başkanı Sayın Enes POLAT ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Sayın Selim ÇELENK ve Başkanlık çalışanları iştirak etti.
 
         Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 
 
         276  istihdam hakkı sahibinden;
         -82’sinin öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, kimyager, diyetisyen, öğretmen, sosyal çalışmacı, kuran kursu öğreticisi, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
         -94’ünün memur unvanlı kadrolara,
         -96’sının hizmetli unvanlı kadrolara, 
         -4 kişinin sürekli işçi kadrosuna
atama teklifleri gerçekleştirildi.
 
         Atananların 169’u erkek, 107’si kadındır.  
 
         Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların; 
         - 20’si bakanlık ve bağlı kuruluşu,
         - 23’ü üniversite,
         - 1’i mahalli idare,
         - 4’ü kamu iktisadi teşebbüsü,
olmak üzere toplam sayısı 48’dir.
 
         İlgililer atama teklif sonuçlarına 26/12/2018 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
 
         İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına görevlerinde başarılar dileriz.
 
26 ARALIK 2018 TARİHİNDE İLİMİZE ATANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA SONUÇLARI
 

S.NO ADI SOYADI ATANDIĞI KURUM UNVANI
1 Gülsüm AKGÜL HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI/ANTALYA HİZMETLİ
2 Ümmühani Zülfa KAPLAN ADALET BAKANLIĞI/ANTALYA HİZMETLİ
3 Mustafa GÜLERYÜZ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI/ANTALYA MEMUR
4 Mustafa HARMANDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/ANTALYA ÖĞRETMEN