226 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Kurası Gerçekleştirildi

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen  (226) şehit yakını,  gazi ve gazi yakınının atama kurası, 6 Ekim 2017 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 
 
Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 
 
226  istihdam hakkı sahibinden;
-          7’sinin mühendis, 12’sinin öğretmen, 5’inin tekniker, 17’sinin teknisyen unvanlı kadrolara, 19’unun ise öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak veteriner hekim, sportif eğitim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, çocuk eğiticisi, unvanlı kadrolara,
-          71’inin memur unvanlı kadrolara,
-          94’ ünün  hizmetli  unvanlı kadrolara, 
-          1’ inin   ise işçi kadrolarına
atama teklifleri gerçekleştirildi.
 
Atananların 131’i erkek, 95’i kadındır.  
 
Atama teklifleri E- uygulama  sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 
- 19’u  üniversite,
- 20’si bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 2’si kamu iktisadi teşebbüsü,
- 1’i askeri kurum,
 olmak üzere toplam sayısı 42 dir.
 
İlgililer atama teklif sonuçlarına  06/10/2017 tarihi saat 17.00 itibariyle http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_WEB/SorguSehitGaziAtama.aspx adresinden ulaşabilirler.
 
İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

06.10.2017 TARİHİNDE ATANAN ŞEHİT YAKINI,GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA LİSTESİ
NO ADI SOYADI                              ATANDIĞI KURUM ÜNVANI
1 Betül ŞİMŞEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANTALYA MEMUR
2 Raşit KİRLİ ADALET BAKANLIĞI ANTALYA HİZMETLİ
3 Zeynep KARPUZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MEMUR