14 Nisan Şehit Yakınları ve Gazi Ataması

14.04.2017 Tarihinde Antalya'ya Ataması Yapılan Şehit Yakınları ve Gazilere İlişkin liste aşağıda sunulmuştur.Ataması yapılan Şehit Yakınları ve Gazilerin atandıkları kurumlarla irtibata geçmesi gerekmektedir.

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen  (293) şehit yakını,  gazi ve gazi yakınının atama kurası, 14 Nisan 2017 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 
 
Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 
 
293  istihdam hakkı sahibinden;
-              8’nin mühendis, 8’nin öğretmen, 7’sinin tekniker,17’sinin teknisyen unvanlı kadrolara,14’ünün ise  öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak hemşire, biolog, laborant, sağlık teknikeri, çocuk eğiticisi unvanlı kadrolara,
-              84’ünün memur unvanlı kadrolara,
-              151’ inin  hizmetli  unvanlı kadrolara, 
-              4’nün   ise işçi kadrolarına
atama teklifleri gerçekleştirildi.
 
Atananların 196’sı erkek, 97’si  kadındır.  
 
Atama teklifleri E- uygulama  sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 
-28’i  üniversite,
- 34’ü bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 5’i kamu iktisadi teşebbüsü,
- 1’i  ise üst kurul,   
 olmak üzere toplam sayısı  68 dir.
 
 
 
İlgililer atama teklif sonuçlarına  14/04/2017 tarihi saat 15.00 itibariyle http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_WEB/SorguSehitGaziAtama.aspx adresinden ulaşabilirler.
 
İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

                           14.03.2017 TARİHİNDE ATANAN ŞEHİT YAKINI,GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA LİSTESİ
NO ADI SOYADI                                             ATANDIĞI KURUM/İL ÜNVANI
1 Nüsret ÜNAL TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI ANTALYA HİZMETLİ
2 Mühüttin ÖZTÜRK METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA HİZMETLİ